Waarom een Gebiedswijzer?

Dokter Schoonmaakorganisatie en Sedna hebben de handen in èèn geslagen.
Na verschillende gesprekken met inwoners en organisaties in De Blokken en De Monden kwamen wij tot de conclusie dat er behoefte is aan meer informatie over het gebied.
Wat is er in de omgeving te doen? Waar worden welke activiteiten georganiseerd? Welke organisaties zijn actief?
Vragen waar de Gebiedswijzer een antwoord op wil geven!

Wij hopen dat inwoners door de Gebiedswijzer nog beter inzicht krijgen in het aanbod van het gebied de Blokken en De Monden.


Sedna biedt ondersteuning op maat in Emmen

Het leven gaat niet altijd zoals je wilt. Iedereen beleeft, om welke reden dan ook, wel eens een kwetsbare periode. Rekeningen die zich opstapelen, een relatie die niet lekker loopt of moeite bij de opvoeding van de kinderen. Soms komen mensen er dan niet helemaal uit, ook niet met hulp van hun directe omgeving. Je kunt dan bij Sedna een beroep doen op een netwerk van beroepskrachten.

Sedna is er voor alle inwoners van Emmen. Inwoners kunnen bij ons terecht met vragen op allerlei gebieden, zoals geld, gezondheid, sociale contacten en opvoeding, maar ook met goede ideeën om de wijk prettiger en veiliger te maken.

Wij helpen de inwoners van Emmen om, vanuit eigen mogelijkheden en talenten, tot een oplossing te komen en goede ideeën handen en voeten te geven. Ons uitgangspunt is dat iedereen ertoe doet en dat ieder mens iets voor een ander kan betekenen.

Dokter Schoonmaakorganisatie

Bij Dokter Schoonmaakorganisatie werken zo'n 900 mensen in de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden van bedrijfsruimtes, publieke ruimtes én bij mensen thuis. Al vanaf de oprichting in 1966 te Emmen zijn we als organisatie sterk verbonden met de inwoners en de bedrijven in Emmen en omstreken.

Dokter Schoonmaakorganisatie is sinds 1 januari 2017 in opdracht van gemeente Emmen voor de inwoners van het gebied de Blokken en het gebied de Monden als hoofdaanbieder Wmo verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteuning door middel van de Wmo-maatwerkvoorzieningen Begeleiding en Schoonmaakondersteuning. Ondersteuning wordt door ons ingezet als door Stichting de Toegang onafhankelijk is vastgesteld dat ondersteuning noodzakelijk is en met welk doel. In een gespreksverslag wordt dit met de inwoner vastgelegd. Op basis van dat gespreksverslag maken wij met de inwoner afspraken hoe die ondersteuning praktisch wordt uitgevoerd en door welke (zorg)organisatie. Dit wordt beschreven in een persoonlijk ondersteuningsplan. De uitvoering en vorm van ondersteuning wordt dus elke keer afgestemd op de individuele behoefte van de inwoner.

De voorziening Schoonmaakondersteuning omvat hulp in het huishouden. De Schoonmaakondersteuning wordt in beide gebieden door onze eigen deskundige medewerkers uitgevoerd. De voorziening Begeleiding omvat ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding thuis en/of ondersteuning in de vorm van groepsopvang met dagactiviteiten op locatie. De Begeleiding wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers van één van de professionele zorgorganisaties, die door ons zijn gecontracteerd om deze ondersteuning uit te voeren in één of beide gebieden. De voorkeur van de cliënt is voor ons leidend in de keuze voor één van de zorgorganisaties die de ondersteuning gaat uitvoeren.

Naast de uitvoering van Schoonmaakondersteuning en Begeleiding hebben wij de opdracht van gemeente Emmen om in beide gebieden kansen te creëren voor nieuwe makkelijk toegankelijke vormen van ondersteuning die nog beter aansluiten op de lokale behoeften. Samen met Sedna en de gemeente is daarom het initiatief genomen om verschillende groepen samen te brengen in werkgroepen. Door onder andere inwoners, vrijwilligers, niet-professionele én professionele (zorg)organisaties wordt met onze medewerkers in die werkgroepen actief samengewerkt om deze kansen praktisch te realiseren.